Програма-Информационен семинар-27 ноември 2013 г.

Програма-Информационен семинар-27 ноември 2013 г.

П  Р  О Г Р А М А

Информационен семинар-27 ноември 2013 г.
 Проект: „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн”
в ЧПБУ „Евростандарт”


Тема: СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛАГАНИ В ПОЛИГРАФИЧЕСКИЯ И РЕКЛАМНИЯ БИЗНЕС11,30 ч.-11, 40 ч.                    Откриване на семинара
                                                  г-жа Бистра Илиева – ръководител

11,40ч. -11,50 ч.                     Презентиране на проекта
                                                 г-жа Севдалина Иванова-консултант

11,50 ч.-12,10 ч.                   Представяне на учебни програми   за обучение
                                                 по „Графичен дизайн”-ЗИП и СИП
                                                 доц. Ст. Войков – консултант,
                                                 доц. Б. Сергинов – консултант

12.40ч.-12,50 ч.                     Технологични новости в полиграфическия и
                                                рекламния бизнес
                                                 Б. Павлов-консултант
                                              

Място на провеждане:
Национална гимназия по полиграфия и фотография,
София, ул. „Златишки проход” №5
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio