Време е да се запишеш в най-реномираното средно училище

Време е да се запишеш в най-реномираното средно училище

Английска Бизнес гимназия и колеж „Евростандарт” имат  19 – годишна история в сферата на образованието в България. Основано през 1996, за своя дългогодишен опит, училището и обучило повече от 1000 ученика, които вече са специалисти в различни сфери на икономиката, банковото и митническо дело и др.
 „Евростандарт” е училище, в което успешно се съчетават английска гимназия и професионално икономическо образование.
В гимназията учениците могат да избират между следните  специалности:
•    Графичен дизайн,
•    Компютърна графика,
•    Банково дело,
•    Икономика и мениджмънт.
Възпитаниците на гимназията имат възможност да се подготвят и  да вземат международните дипломи IGCSE и A Level, а паралелно с това учениците могат да се подготвят за сертификатите по английски език IELTS и TOEFL.
Ежегодното участие на учениците от гимназията в международни проекти им дава възможност да натрупат богат международен опит, посещавайки различни европейски държави.

В процеса на обучение, учениците придобиват и богат практически опит и овладяват успешни бизнес умения, чрез създадените от самите тях учебно – тренировъчни фирми.

Обучението е насочено към получаване на високо ниво на професионална подготовка по избраната специалност. Съобразена е с последните постижения в областта на икономиката и изискванията на пазара на труда. Постига се чрез задълбочено изучаване на специални учебни предмети, бизнес английски език и компютърни офис системи. Гаранция за качеството на професионалната подготовка са новата материална база и утвърдените преподавателски екипи от водещи специалисти - практици, работещи в структурите на най-големите банки в страната, Агенция „Митници", ръководители на катедри във висши учебни заведения, автори на учебници и учебни помагала.
Осигуряването на възможности за провеждане на производствени практики в реална работна среда води до повишаване качеството на професионалната подготовка. Стажантите формират умения, които им помагат да се реализират на пазара на труда.

Приоритет в училището е и изучаването на съвременен компътърен софтуер. През целия период на обучение се изучава пълния пакет на Microsoft office, Corel Draw, Adobe Photoshop, WEB Design. Училището разполага с два компютърни кабитета,  стая за учебно-тренировъчни фирми и множество комфортни слънчеви класни стаи.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio