ПОКАНА

ПОКАНА

ЧАСТНО ПРОФЕСИОНАЛНО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ „ЕВРОСТАНДАРТ”

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфския бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” в ЧПБУ „Евростандарт”
Има удоволствието да Ви покани за участие на заключителен семинар, за представяне на резултатите от проведеното обучение по проекта, с активното участие на работодатели от полиграфическия и рекламен бизнес

Семинарът ще се проведе на 5 август 2014 г. от 11:30 ч. в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – гр. София, ул. „Златишки проход” № 5

Моля, потвърдете участието си до 10:00 ч. на 4 август 2014 г. на тел: 02/ 931-0034 или на email: eurostandart_96@abv.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio