Митническа/данъчна администрация

Специалности - Митническа и данъчна администрация

СПЕЦИАЛНОСТ: МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ: ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Данъчният и митнически посредник обслужва физически и юридически лица за митническите и данъчните им задължения, отговорности и последиците от принудителното изпълнение на данъчни вземания.

Професионална реализация

Данъчният и митнически посредник приема, обработва и съхранява митнически и данъчни документи, извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и събира митни сборове, събира и отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Данъчният и митнически посредник събира, обработва, съхранява и предоставя информация относно митническата и данъчната дейност на търговски предприятия;

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio