УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ

Кандидатите се допускат на изпит с лична карта или ученически бележник и трябва да заемат местата си най-късно 15 минути преди обявения начален час.

Регистрацията на кандидатите започва от 12 март 2012 г. с подаване в училище на:
• молба със снимка по образец;
• анкетна карта по образец;
• копие от ученически бележник .

Кандидатстващите след 15 юни 2012 г. освен посочените по-горе документи подават и:
• документ с оценките от проведеното външно оценяване;
• удостоверение за завършен седми клас .

Кандидатите и техните семейства могат да посетят училището, да се запознаят с учебните планове и програми, преподавателския състав и организацията на учебно-възпитателния процес.

При подаване на документите се провежда събеседване с кандидатите и техните родители.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio