Приемни изпити в елитни гимназии в София

Приемни изпити в елитни гимназии в София

ПЛАНЪТ за приемане на ученици в ЧПБУ „Евростандарт” през учебната 2012/2013 учебна година е две паралелки по 16 ученици.

 

Приемът на ученици се осъществява от комисия на база:
• оценка от приемния изпит – ТЕСТ или оценките от изпитите за външно оценяване;
• оценките от бележника за първия учебен срок или от удостоверението за завършен VІІ клас. 
 

Окончателното решение за приема се взема след провеждане на разговор с кандидата и неговите родители.  

Записването на приетите ученици започва от 02 май 2012 г. Към представените от тях при кандидатстването документи (ученически бележник и/или удостоверение за завършен VІІ клас) при записване се предоставят и оформят следните документи :
• медицинско свидетелство;
• 3 броя снимки;
• удостоверение за преместване (предоставя се след 15 юни 2012 г.);
• договор за обучение;
• декларация за спазване Правилника на училището; 
 

Училището си запазва правото да приема ученици от семейства, които споделят ценностите, залегнали в цялостната образователна и възпитателна политика, провеждана от ръководството и отразена в Правилника за дейността на „Евростандарт”.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio