Прием след 8 клас

Прием след 8 клас: приемат се ученици след завършен VIII клас, които успешно се издържали приравнителен изпит по английски език и/или други предмети съобразно учебния план и имат минимален успех от завършената предходна учебна година мн.добър (4.50).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio