Формат на приемния изпит

• 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;

• 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.

Съдържанието и формата на теста изцяло съответства на знанията и уменията, придобити в обучението до VІІ клас и е съобразено с учебно-изпитните програми на МОМН за прием на ученици след завършен VІІ клас. Двете части на теста се оценяват поотделно и резултатите се обявяват до една седмица след провеждане на изпита

За желаещите допълнителна подготовка за теста се предвиждат предварителни консултации на 3 и 4 април 2012 г. от 14:30 ч. до 17:30 ч .
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio