Специалности ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ, АРТ ПРОФИЛ

В гимназията се изучават специалности с Икономически и Арт профил.


ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

* Специалност "Икономика и мениджмънт", професия "Икономист мениджър"
* Специалност "Банково дело", професия "Финансист"
Специалностите са със ІІІ степен на професионална квалификация. 

АРТ ПРОФИЛ

* Специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер"
* Специалност " Компютърна графика", професия "Компютърен график"
Специалностите са със ІІІ степен на професионална квалификация.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio