УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

Условия за прием след 7 клас 2012/2013 учебна година

Ученици се приемат след полагане на ПРИЕМЕН ИЗПИТ – ТЕСТ или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в VІІ клас.

Изборът на вариант за прием е по желание на кандидата/родителите и е в зависимост от успеха, който ученикът е постигнал на съответните изпити.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio