РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВИПУСК 2007

 1. Александрина Железова – СУ ”Св. Кл. Охридски”, спец. Педагогика
 2. Анелия Хорозова – Висше училище по библиотекознание - спец. Информатика
 3. Антония Настева – НБУ, спец. Масови комуникации
 4. Вероника Чалъкова – Датски колеж, спец. Туризъм
 5. Иван Георгиев – МГУ, спец. Геология
 6. Йордан Захариев - СУ ”Св. Кл. Охридски”, спец. Педагогика
 7. Кадрие Османова – НБУ, спец. МИО
 8. Николай Спасов – УНСС , спец. Информационни технологии
 9. Илияна Йончева – НБУ
 10. Кристина Арангелова - Датски колеж, спец. Туризъм
 11. Ралица Александрова – ВУЗФ
 12. Станислав Атанасов – ВТУ, спец. Икономика и мениджмънт
 13. Атанас Китев – СУ ”Св. Кл. Охридски”, спец. Регионално устройство и политика
 14. Ася Димитрова - СУ ”Св. Кл. Охридски”, спец. Педагогика
 15. Борис Ценев – УНСС, спец. Икономика на туризма
 16. Борислава Цолова – СУ ”Св. Кл. Охридски”, спец. Журналистика
 17. Десислава Арнаудова – НБУ, спец. Маркетинг
 18. Димитър Млъзев – НБУ
 19. Ирина Томова – Холандия
 20. Красимир Златков – Холандия
 21. Кристина Ангелова – УНСС, спец. Стопанска логистика
 22. Милена Горанова – УНСС, спец. Право
 23. Пенка Христова – Великобритания
 24. Райно Вакавлиев – УНСС, спец. Икономика на отбраната
 25. Светла Богоева – ХТИ, спец. Индустриален мениджмънт
 26. Тереза Виденова – СУ ”Св. Кл. Охридски”, спец. Българска филология
 27. Чан Ле Чунг – УНСС, спец. Информационни технологииEurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio