РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВИПУСК 2008

1. Антония Георгиева - НБУ, специалност: Икономика

2. Васил Савов - Холандия, Хагски университет, специалност: международен бизнес и мениджмънт

3. Георги Миков - СУ “Св. Кл. Охридски”, спец.: Начална педагогика с чужди езици

4. Георги Тапаров - Бизнес колеж “Евростандарт”, специалност: Банково дело, НБУ

5. Гергана Петрова - Ботевград, МВБУ, специалност: МИО

6. Гюлфие Имамова - УНСС, специалност: МИО

7. Дана Арининска - СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност: Социални дейности

8. Евгения Томова - СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност: Философия

9. Мартин Велчевски - Холандия, Хагски университет, специалност: Международен бизнес и мениджмънт

10. Методи Цветанов - Холандия, гр. Емен, Еменски университет, специалност: Международен мениджмънт на логистиката

11. Никита Димитров - ВУЗФ, специалност: Финанси

12. Петър Кръстев - Холандия, Хагски университет, специалност: Международен бизнес и мениджмънт

13. Полина Яворова Станкова - Холандия, Хагски университет, специалност: международен бизнес и мениджмънт

14. Станислав Стефанов - Арт колеж, специалност: режисура

15. Александра Банкова - СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност: Английска филология

16. Ангел Добрев - НБУ, специалност: Телекомуникации

17. Даниела Иванова - Холандия, Хагски университет, специалност: Международен бизнес и мениджмънт

18. Димитър Георгиев - Бизнес колеж “Евростандарт”, специалност: Бизнес администрация

19. Елена Христова - ВУЗФ, специалност: Финанси

20. Емилия Иванова - Великобритания, университет в гр. Ковънтри, специалност: Моден дизайн

21. Иван Стоянов - СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност: Медицинска физика

22. Лидия Белчева - Холандия, Хагски университет, специалност: Международен бизнес и мениджмънт

23. Павел Вачев - ВУЗФ, специалност: Финанси

24. Теодор Димитров - ВСУ, специалност: Публична администрация

25. Цветалина Вендова - ВСУ, специалност: Международни икономически отношения
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio