прием след 7 клас

прием след 7 клас

 • Частна английска бизнес гимназия Евростандарт приема след 7 клас по специалности Икономика и мениджмънт, Банково дело, Графичен дизайн, Компютърна графика при следните условия

  специалности

  ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

  * специалност "Икономика и мениджмънт"

  * специалност "Банково дело"

  АРТ НАПРАВЛЕНИЕ

  * специалност "Графичен дизайн"

  * специалност " Компютърна графика"

  степен на професионална квалификация

  След завършване на обучението в частна английска бизнес гимназия Евростандарт по всички специалности се получава ІІІ-та степен на професионална квалификация

  ...

  Специалности
  Начало / ...


 • УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

  Ученици се приемат след полагане на входящ тест или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас.

  Приемът на ученици се осъществява на база:

  Първи вариант

  (чрез входящ тест)

  Втори вариант

  (чрез външно оценяване)

  • оценка от входящия тест

  • оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас

  • оценките по Български език и литература и Математика (от първи учебен срок или годишна)

  • годишните оценките по Български език и литература и Математика

  • събеседване с директора на училището

  • събеседване с директора на училището

   Изборът на вариант за прием е по желание на кандидата/родителите.

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  • молба (по образец);
  • анкетна карта (по образец);
  • ученически бележник (при кандидатстване преди края на учебната година);
  • документ с оценките от проведеното външно оценяване;
  • удостоверение за завършен седми клас.

  При подаване на документите се провежда събеседване с кандидатите и техните родители.

  Кандидатите и техните семейства могат да посетят училището, да се запознаят с учебните планове и програми, преподавателския състав и организацията на учебно-възпитателния процес.

  ИЗПИТ

  Съдържанието и формата на входящия тест изцяло съответства на знанията и уменията, придобити в обучението до VІІ клас и е съобразено с учебно-изпитните програми на МОМН за прием на ученици след завършен VІІ клас. 

  ТЕСТА Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 180 МИН.

  В ТЕСТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

  • 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;
  • 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.
  • Двете части на теста се оценяват поотделно и резултатите се обявяват до една седмица след провеждане на изпита.

  За желаещите допълнителна подготовка за теста се предвиждат предварителни консултации.

  Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат в  училището, където се презентират възможностите за обучение в гимназията, изискванията на училището към учениците и приемната процедура.

  Кандидатите и техните родители имат възможност да се срещнат с учители и настоящи ученици на гимназията.

  ДАТИ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

  • 27.04.2016 (понеделник) от 09:00 – 12:00 ч.
  • 15.05.2016 (петък) от 09:00 – 12:00 ч.
  • 26.06.2016 (петък) от 09:00 – 12:00 ч.
  • 21 юли 2016 (вторник) от 09:00 – 12:00 ч.
  • 7 август (петък) от 09:00 – 12:00 ч.

  Изборът на дата и начален час на входящия тест е съобразно желанието на кандидата.

  ЗАПИСВАНЕ

  ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ  СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  • медицинско свидетелство;
  • 3 броя снимки;
  • удостоверение за преместване;
  • договор за обучение;
  • декларация за спазване Правилника за дейността на училището;

  СПЕЦИАЛНОСТИ

  В гимназията се изучават следните специалности:

  ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

  * Специалност "Икономика и мениджмънт", професия "Икономист мениджър"

  * Специалност "Банково дело", професия "Финансист"

  Специалностите са с ІІІ степен на професионална квалификация.***

   АРТ НАПРАВЛЕНИЕ

  * Специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер"

  * Специалност "Компютърна графика", професия "Компютърен график"

   Специалностите са с ІІІ степен на професионална квалификация.***

  ***

  1. Степените на професионална квалификация са във възходящ ред, като най-високата степен, по която учениците в професионалните гимназии могат да се обучават е ІІІ степен (най-ниската степен на професионална квалификация е първа).

  2. Степента на професионална квалификация се определя в Националната квалификационна рамка на Република България

  3. За всяка специалност по професия и направление, степента на професионална квалификация се определя в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

  ...

  Прием след 7 клас
  Начало /  / ...


 • Условия за прием след 7 клас 2012/2013 учебна година

  Ученици се приемат след полагане на ПРИЕМЕН ИЗПИТ – ТЕСТ или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в VІІ клас.

  Изборът на вариант за прием е по желание на кандидата/родителите и е в зависимост от успеха, който ученикът е постигнал на съответните изпити.

  ...

  УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА
  Начало /  / ...


 •  

  На 28.03.2012 г. от 11:30 ч. до 15:00 ч. в сградата на ЧПБУ „Евростнадарт” ( ул. „Св.Кирил и Методий” 148, 4 етаж), ще се проведе – Ден на отворените врати.

  Ден за всички, които си задават въпроса възможни ли са европейските стандарти в българското училище. Ден, в който ще разберете повече и за приемните изпити.

  Ден за учениците, желаещи да кандидатстват след 7 клас, за техните родители и приятели, които се вълнуват за бъдещото развитие.

  Ден, в който ще разберете защо елитната бизнес гимназия „Евростандарт” е различното училище и как се съчетават отличната подготовка по английски език и добрата квалификация на възпитаниците в областта на банковото дело и бизнеса. Едно съчетание, което е гарант за успеха на всеки млад човек в процеса на неговото професионално изграждане.

  И не на последно място ден, в който ще бъдете свидетели на успехите в учебната и извънкласната дейност в една от най-елитните гимназии в София.

  Очакваме Ви!

   

  ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

   

  ЧАС

  МЯСТО

  КЛАС

  МЕРОПРИЯТИЕ

  12:30 ч.

  -15:00 ч.

  фоайе

  ХІІа

  Регистрация на участниците

  12:35 ч.

  -13:30 ч.

  зала № 6

  VІІІа

  ІХа

  Състезание скрабъл

  Дебат „Бягството от часове – полезно за здравето на ученика?”

  Забавна викторина

  12:35 ч.

  -13:30 ч.

  комп. кабинет

  ХІа

  Презентации за дейността на „Евростандарт” и представяне на работата по международни проекти

  · Здравей – това съм аз!” – португалски проект

  · „Заедно за красива и чиста Европа” – датски проект

  · „За красива и чиста Европа - пътуващ семинар” - датски проект

  12:35 ч.

  -14:00 ч.

  зала № 10

  ХІІа

  ХІа

  „Млад предприемач” - открит урок по Предприемачество

  12:35 ч.

  -15:00 ч.

  Теа room

  зала № 3

  Представяне на специалностите за обучение в „Евростандарт”

  14:00 ч.

  -15:00 ч.

  зала № 1

  ХІа

  Състезание по шах

   

   

   

  ...

  Ден на отворените врати в английската бизнес гимназия Евростандарт – прием след 7 клас
  Начало / ...


 • АБГК „Евростандарт” – успешно съчетание между английска гимназия и професионално икономическо образование .

  УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

  Ученици се приемат след полагане на ПРИЕМЕН ИЗПИТ – ТЕСТ или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас

  Приемът на ученици се осъществява от комисия на база:
  • оценка от приемния изпит – ТЕСТ или оценките от изпитите за външно оценяване;
  • оценките от бележника за първия учебен срок или от удостоверението за завършен 7 клас.

  Изборът на вариант за прием е по желание на кандидата/родителите и е в зависимост от успеха, който ученикът е постигнал на съответните изпити.

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  • молба със снимка по образец;
  • анкетна карта по образец;

  • документ с оценките от проведеното външно оценяване;
  • удостоверение за завършен седми клас .

  При подаване на документите се провежда събеседване с кандидатите и техните родители

  Кандидатите и техните семейства могат да посетят училището, да се запознаят с учебните планове и програми, преподавателския състав и организацията на учебно-възпитателния процес.

  КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИАЛНИЯ ИЗПИТ
  (Могат да се провеждат по всяко време, съобразно кандидатите)

  ИЗПИТ

  Съдържанието и формата на теста изцяло съответства на знанията и уменията, придобити в обучението до VІІ клас и е съобразено с учебно-изпитните програми на МОМН за прием на ученици след завършен VІІ клас. 

  ТЕСТА Е С ПРАДЪЛЖИНЕЛНОСТ 180 МИН.

  В ТЕСТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

  • 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;

  • 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.

  • Двете части на теста се оценяват поотделно и резултатите се обявяват до една седмица след провеждане на изпита.

  За желаещите допълнителна подготовка за теста се предвиждат предварителни консултации

  Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат в  училището, където се презентират особеностите на обучението в гимназията, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Кандидатите и техните родители имат възможност да се срещнат с учители и настоящи ученици на гимназията.

  КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 8, 9, 10 И 11 КЛАС

  Кандидатите се регистрират в училището , като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките . 

  Провежда се информационна среща с кандидатите и техните родители  в  училището, където се презентират особеностите на обучението в гимназията, изискванията на училището към учениците . Кандидатите и техните родители имат възможност да се срещнат с учители и настоящи ученици на гимназията.

  ЗАПИСВАНЕ

  ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ  СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
  • медицинско свидетелство;
  • 3 броя снимки;
  • удостоверение за преместване (предоставя се след 15 юни 2012 г.);
  • договор за обучение;
  • декларация за спазване Правилника на училището;

  СПЕЦИАЛНОСТИ

  В гимназията се изучават следните специалности:

  ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

  * Специалност "Икономика и мениджмънт", професия "Икономист мениджър"

  * Специалност "Банково дело", професия "Финансист"

  Специалностите са със ІІІ степен на професионална квалификация.

   АРТ ПРОФИЛ

  * Специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер"

  * Специалност " Компютърна графика", професия "Компютърен график"

   Специалностите са със ІІІ степен на професионална квалификация.

  ИЛИ НАКРАТКО ЗА ПРИЕМ 2013/2014 ГОДИНА

  специалности

  ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

  * специалност "Икономика и мениджмънт"

  * специалност "Банково дело"

  АРТ НАПРАВЛЕНИЕ

  * специалност "Графичен дизайн"

  * специалност " Компютърна графика"

  степен на професионална квалификация

  след завършване на обучението по всички специалности се получава ІІІ-та степен на професионална квалификация

  условия за прием

  приемен изпит – тест или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас

  Приемният изпит – тест включва:

  • 30 въпроса по математика

  • 30 въпроса по български език и литература

  дати за приемен изпит

  19 април 2013 г. (петък)

  17 май 2013 г. (петък)

  консултации

  по всяко време, съобразно желанията на кандидат-гимназистите

  подаване на документи

  • молба по образец на училището; •анкетна карта;                   • удостоверение за завършен седми клас или ученически бележник.

  повече информация

  София, пл. „Света Неделя” 4, етаж 2 (над Happy)               тел: 9311899, 9310034 , 0878 670 753, 0878 670 738               e-mail: eurostandart_96@abv.bg

   

  ...

  Прием и обучение след 7 клас
  Начало / ...


 • Прием след 7-ми клас? ИЗБОР- Частно или държавно средно училище. А сега накъде?!?!

  70% от учениците показват по-ниски резултати при смяната на училището след 8 подготвителен клас, а едва 30% успяват да запазят отличните си оценки.

  Родителите и децата имат амбизии и избор- държавно училище или частна английска, бизнес, арт гимназия. 

  Избор: Прием в частно или държавно средно училище след 7-ми клас?


  Наближава краят на учебната година, а с това стават все по-актуални вълненията на седмокласниците за предстоящите изпити, избор и прием в желаното училище. Плановете на родителите са ученикът да попадне в добро училище. Когато това е факт, всички са удовлетворени. Но за един голям процент от юношите решението е онзи ред от кодове на паралелки, на който компютърът е спрял, съобразно постигнатия бал.

  Напрежението при кандидатстване след 7-и клас 

  Напрежението при кандидатстване след 7 клас и вълненията на родители и деца са познато изпитание в България от години. За подрастващите е това е крехка възраст, в която те оформят своя характер и подобно стрес се отразява негативно върху тяхното емоционални и психично състояние.

  Май е месецът, изпълнен с най-много емоции за всички кандидат-гимназисти, тъй като тогава се провеждат изпитите. В последствие обаче, чакането на резултатите също се оказва стресово изживяване. Разочарование или радост – всичко това с цената на много нерви и напрежение.

  До месец август в годината на кандидатстване всички – родители и деца – тръпнат в очакване на класирането. Дали всички усилия ще бъдат възнаградени? Дали детето ще бъде прието в любимото и най-желано училище? Ще бъдат ли възвърнати всички средства за уроци и курсове? Какво ще се случи, ако детето не издържи?

  Това са въпроси, които всеки родител си задава. Много често обаче, стремежът и амбицията за безусловен успех водят до свръхнапрежение и натоварване за юношите.  Всеки родител иска най-доброто за своето дете, но понякога трябва да се замислим с цената на какво.

  Цялото това напрежение при кандидатстване в елитно училище след 7-и клас, би могло да бъде избегнато, ако родителят се довери на алтернативата на частното средно образование. 


  Неминуемо, има множество „ЗА” и „ПРОТИВ” частните гимназии, но тук ще изложим някои от техните предимства. 

  За и против частно училище след 7-и клас 


  Разнообразие от академични програми

  Разбира се, за да се избере най-доброто учебно заведение, трябва да се направи подробно проучване на пазара.
  Явяване на изпит в удобно за кандидата време на различни дати няколко пъти в годината
  Индивидуално внимание към всеки ученик

  Частните училища се превръщат във все по-голяма конкуренция и алтернатива на елитните гимназии в страната. Още повече, че те са много по – гъвкави при определяне нуждите на своите ученици – избор на учебна програма, избор на учители, личен наставник, индивидуално отношение към всеки ученик и не на последно място – изпитите за прием са по-скоро диагностични, а не елиминаторни.

  В последните години в България има частни учебни заведения и с международни програми. Една от най – търсените програми у нас е английската. Завършвайки училище, лицензирано от английски образователен борд, учениците получават и A Level диплома, която е разпознаваема и носи предимство при кандидатстване във високорейтингови   университети в целия свят.
   
  През 2007г., в България отвори врати първото английско училище за  средно образование Дарби Колидж.  Училището приема ученици след 6 и 7 клас, които се обучават в подготвителна година преди да преминат към английските програми IGCSE и A Level. Целта е езиковата компетенция да достигне до такова функционално ниво, което да позволява академична подготовка на английски език в различните дисциплини, както и да бъдат създадени основни учебни навици и учения.

  IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) представлява първо ниво на британската диплома за средно образование, което учениците получават след завършване на 10 клас в колежа. В двете години, съответно еквивалент на 9 и 10 клас, те изучават между 5 и 9 предмета, като имат право да избират и групират в  природонаучен, бизнес, хуманитарен и общ профил.

  Следващият етап на английската образователна система са така наречените “A Levels“, които са и английските „матури” формиращи същевременно и кандидат-студентски бал за прием в университет. В 11 клас, учениците на Дарби Колидж изучават само 4 предмета, а в 12 клас – само три. Тези предмети са свързани с бъдещото кариерно развитие на младите хора, затова в избира им участват, освен самите те, родители и учители на училището, както консултант за висше образование и психолог.
   
  Само за няколко години Дарби Колидж успя да докаже своите качества, а учениците, които завършиха колежа са студенти в едни от най-елитните британски университети. Успешно положените изпити са гаранция за прием в най-добрите световни университети.

  Друга възможност, предпочитана от родители и ученици са професионалните гимназии, които освен добра подготовка по чужди езици дават възможност за получаване на професионална диплома. Все повече млади хора кандидатстват и искат да продължат средното си образование в икономически, бизнес или хуманитарни училища.

  Пример, за такава професионална гимназия е „Евростандарт”. „Евростандарт” е английска гимназия, с повече от 15 години опит в областта на банковото дело и икономиката. Освен засилено изучаване на английски език, учениците изучават и специализирани предмети, които им дават възможност да завършат с професионална диплома.

  От учебната 2011/2012г, Евростандарт предлага две нови специалности, които са насочени, към онези млади хора, които имат амбицията да се развиват в областта на дизайна и компютърните технологии, а именно “Графичен дизайн“ и “Компютърна графика“.

  Завършилите гимназията получават професионална диплома, която има дава по-голяма конкурентоспособност на пазара на труда в изключително перспективни области.

  Малките класове и утвърдените преподаватели създават комфортна атмосфера за учениците на Евростандарт. Индивидуалното отношение пък дава спокойствие на родителите, че училището е наистина втори дом за техните деца. Освен добрата подготовка, учениците на Евростандарт имат възможността да се включват и в международни проекти, да пътуват в чужбина, да опознават нови култури и да създават нови приятелства, което допринася за тяхното личностно и духовно развитие.

  Изборът на най-подходящото училище е труден, но трябва да се отбележи, че 8 клас е може би най-важният клас за нашите деца. Статистиката показва, че  големите паралелки в държавните училища и невъзможността на учителите да обърнат индивидуално внимание на учениците води до спад в мотивацията за учене и в резултатите на изпитите. 70% от учениците показват по-ниски резултати след 8 подготвителен клас, при смяната на училището, а едва 30% успяват да запазят отличните си оценки. В частните училища статистиката показва точно обратното – по-голямата част от учениците успяват да подобрят своите резултати и да покажат повече желание и мотивация за учене.

  Възможностите за комбинации за изключително големи, затова е важно родителите внимателно да изберат най-подходящото училище, а не с цената на всичко и най-вече здравето на децата си, да изразяват свръх амбиция.

  ...

  Избор на Частно или държавно средно училище
  Начало / ...


 • ПРИЕМЪТ Е ЧРЕЗ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА. ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТА Е ТЕСТ ПО ДВАТА ПРЕДМЕТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

  • КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА,
  • ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
  • БАНКОВО ДЕЛО

  ТЕСТА Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 180 МИН.

  В ТЕСТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

  • 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;

  • 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.

  Ръководството на училището дава възможност за явяване на повече дати за приемен изпит след 7 клас

  1. 9 февруари 2013 г. (събота) от 11 ч.
  2. 15 март  2013 г. от 9.00 ч. или 14.00 ч.
  3. 19 април 2013 г. от 9 или 14 ч.
  4. 17 май 2013 г. от 9 или 14 часа 

  Поради наличие на свободни места продължава приема на ученици в 9,10, 11 и 12 клас за учебната 2013/2014 година.

   Заявка за участие в изпитите се подава на: eurostandart_96@abv.bg, тел. 9310034, 0878 670 753.

  ...

  Английска бизнес гимназия ''Евростандарт'' започва приема на ученици след 7клас за учебната 2013/2014 година
  Начало / ...


 • Бизнес Колеж Евростандарт обявява прием по документи за учебната 2015-2016 г.
  За задочна форма на обучение приемът е се извършва в две сесии - септемврийска и януарска.
  За самостоятелна форма на обучение приемът е се извършва целогодишно.

  ...

  Прием и обучение
  Начало / ...


 • ...

  Прием
  Начало / ...


 • Условия за прием и обучение в частна гимназия Евростандарт след 7 клас. 

  ...

  Обучение
  Начало / ...


 • ● Ако желаете да промените избора си на училище или да постигнете успешно съчетание между английска гимназия и професионално образование по икономическо или арт направление – ние ще Ви предложим тази възможност.

  В дневна форма на обучение:

  10-ти клас

  • професия „Графичен дизайнер”, специалност "Графичен дизайн".

  11-ти клас

  • професия „Финансист”, специалност „Банково дело”

  В индивидуална форма на обучение:

   9-ти клас

  • професия „Икономист-мениджър”, специалност „Икономика и мениджмънт”;
  • професия „Финансист”, специалност „Банково дело”;
  • професия „Компютърен график”, специалност "Компютърна графика";
  • професия „Графичен дизайнер”, специалност "Графичен дизайн".

   10-ти клас

  • професия „Икономист-мениджър”, специалност „Икономика и мениджмънт”;
  • професия „Финансист”, специалност „Банково дело”;
  • професия „Компютърен график”, специалност "Компютърна графика";
  • професия „Графичен дизайнер”, специалност "Графичен дизайн".

   11-ти клас

  • професия „Икономист-мениджър”, специалност „Икономика и мениджмънт”;
  • професия „Финансист”, специалност „Банково дело”;
  • професия „Компютърен график”, специалност "Компютърна графика";
  • професия „Графичен дизайнер”, специалност "Графичен дизайн".

  12-ти клас

  • професия „Икономист-мениджър”, специалност „Икономика и мениджмънт”;
  • професия „Финансист”, специалност „Банково дело”;
  • професия „Компютърен график”, специалност "Компютърна графика";
  • професия „Графичен дизайнер”, специалност "Графичен дизайн".

  ● След завършване на обучението по всички специалности се получава ІІІ-та степен на професионална квалификация.

  Кандидатите се регистрират в училището , като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките .

  Провежда се информационна среща с кандидатите и техните родители  в  училището, където се презентират особеностите на обучението в гимназията, изискванията на училището към учениците. Кандидатите и техните родители имат възможност да се срещнат с учители и настоящи ученици на гимназията.

  ...

  Прием след 8, 9, 10 и 11 клас
  Начало /  / ...


 • ...

  Извънкласни дейности
  Начало / ...


 • 13 юни 2013 и 27 юни 2013 са последните обявени дати за прием в Гимназия „Евростандарт”.  Изпитът е с продължителност 180 минути и включва 30 въпроса по математика и 30 въпроса по Български език и литература. След полагане на писмените изпити, кандидатите е необподимо да  се явят и на интервю  с директора на училището.

  В  професионално направление „Икономика” могат да кандидатстват ученици след 7 и 8 клас, които имат добри резултати по математика и проявяват интерес към точните науки. Ако искате да сте бъдещите бизнес лидери, финансови и банкови мениджъри или отлични икономисти, можете да изберете межди двете специалности на училището – „Икономика и Мениджмънт” и „Банково дело”.

  Професионално направление  „Икономика” дава възможност за  обучение в две основни специалности: "Икономика и мениджмънт" и „Банково дело”. Учениците, завършили тези специалности придобиват III степен на професионална квалификация. След завършване на училището, учениците могат да извършват управленски дейности, да извършват сложни бизнес анализи, познават микро- и макроикономическите процеси и да бъдат в състояние да адаптират дейно­стта си спрямо изискванията на бизнес средата, както и  да ръководят собствена фирми. Бизнес гимназия „Евростандарт” поддържа партньорски отношения с икономически университети, което дава възможност след завършването си, учениците да започнат висшето си образование директно от 2 година във висшето учебно заведение.

  За по – креативните ученици, който обичат да изразяват себе си чрез рисуване или въображението им винаги работи на 100% са двете специалности от Арт профила на „Евростандарт”, именно „Графичен дизайн” и „Компютърна графика”. За тези специалности можете да кандидатствате след 7 и 8 клас. Бъдете креативни и развийте своя потенциал.

  Професионално направление „Аудио-визуални изкуства и  техники и производство на медийни продукти” предлага избор межди две особено атрактивни и популярни специалности:  „Графичен дизайн” и „Компютърна графика”. Отново, след завършване на средното си образование, учениците получават III степен на професионална квалификация. Завършилите „Графичен дизайн” могат да създават и обработват растерна и векторна графика, да рaботят със специализирани програми (PhotoShop и CorewDraw), да въздават компютърна анимация, да проектират и създават уебсайтове. Учениците, избрали „Компютърна графика”   придобиват изобразителна и визуална култура, както и специфични технически познания. Също така усвояват умения да проектират обекти в двумерно и тримерно виртуално пространство, да измислят и реализират оригинален дизайн за съвременни визуални мултимедийни проекти, презентации, видеоклипове и реклами.

  Поради наличието на свободни места, освен след 7 клас, училището обявава прием и на ученици след 9,10 и 11. Повече информация за приемните изпити след 7 клас, както и за записване:  evrostandart@darbi.eu или тел. 02/ 931 00 34.

  ...

  Гимназия „Евростандарт” обявява нови дати за приемни изпити за специалности от направления: „Икономика” и „Арт”
  Начало / ...


 • Приемни изпити в елитни гимназии в София

  ПЛАНЪТ за приемане на ученици в ЧПБУ „Евростандарт” през учебната 2012/2013 учебна година е две паралелки по 16 ученици.

   

  Приемът на ученици се осъществява от комисия на база:
  • оценка от приемния изпит – ТЕСТ или оценките от изпитите за външно оценяване;
  • оценките от бележника за първия учебен срок или от удостоверението за завършен VІІ клас. 
   

  Окончателното решение за приема се взема след провеждане на разговор с кандидата и неговите родители.  

  Записването на приетите ученици започва от 02 май 2012 г. Към представените от тях при кандидатстването документи (ученически бележник и/или удостоверение за завършен VІІ клас) при записване се предоставят и оформят следните документи :
  • медицинско свидетелство;
  • 3 броя снимки;
  • удостоверение за преместване (предоставя се след 15 юни 2012 г.);
  • договор за обучение;
  • декларация за спазване Правилника на училището; 
   

  Училището си запазва правото да приема ученици от семейства, които споделят ценностите, залегнали в цялостната образователна и възпитателна политика, провеждана от ръководството и отразена в Правилника за дейността на „Евростандарт”.

  ...

  Приемни изпити в елитни гимназии в София
  Начало /  / ...


 • Бизнес колеж „Евростандарт” дава възможност за получаване на  съвременна и съобразена с изискванията на пазара на труда квалификация. Само за една или две години се придобива легитимна правоспособност за упражняване на актуална професия в следните сфери на социално- икономическия живот :

  Икономически специалности:

  Туристически специалности:

  Специалности с Аудио-визуални изкуства:

  Дава се възможност успоредно със завършване на средно образование учениците от средните училища в страната да получат и професионална квалификация в самостоятелна форма на обучение по актуалните специалности.

  Форма на обучение – вечерна, задочна и съботно – неделна

  Такса за обучение - 450 лв. на семестър (2– годишно обучение)

  ...

  Прием и обучение
  Начало /  / ...

Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio